عوامل ایجاد پوکی استخوان

درمان پوکی استخوان

عوامل ایجاد و درمان پوکی استخوان عوامل تغذیه ایی مختلفی در ایجاد پوکی استخوان نقش دارند که اگر به آنها توجه و رعایت گردد می تواند به مرور این بیماری را تا حد ممکن کاهش داد. این عوامل شامل: جذب پایین کلسیم کمبود کلسیم در طول یک عمر، نقش مهمی در بروز پوکی استخوان خواهد […]