درمان آرتروز زانو | علت بیماری استئوآرتریت

استئوآرتریت زانو چیست

525-arthritis-فوق-تخصص-زانو-درمان-آرتروز-زانو-علت-بیماری-استئوآرتریت-درمان-آرتروز-زانو-با-ورزش-خانه-خانگی-osteo، knee osteoarthritis, knee osteoarthritis exercises, knee osteoarthritis exercises to avoid, knee osteoarthritis icd 10, knee osteoarthritis mri radiopaedia, knee osteoarthritis physiotherapy, knee osteoarthritis radiology, knee osteoarthritis symptoms, knee osteoarthritis treatment, knee osteoarthritis xray, آرتروز زانو, آرتروز زانو به انگلیسی, آرتروز زانو چه علائمی دارد, آرتروز زانو در جوانی, آرتروز زانو درمان, آرتروز زانو درمان خانگی, آرتروز زانو درمان دارد, آرتروز زانو درمان قطعی دارد, آرتروز زانو نی نی سایت, آرتروز زانو و پياده روي, اسباب خشونة مفصل الركبة, استئوآرتریت, استئوآرتریت چه بیماری است, استئوآرتریت چیست, استئوآرتریت دست, استئوآرتریت زانو, استئوآرتریت زانو چیست, استئوآرتریت شانه, استئوآرتریت کمر, استئوآرتریت مچ دست, استئوآرتریت مفصل شانه, اعراض خشونة مفصل الركبة, التهاب مفاصل الركبة, التهاب مفاصل الركبة اعراض, التهاب مفاصل الركبة اعراضه, التهاب مفاصل الركبة بالانجليزية, التهاب مفاصل الركبة علاج, التهاب مفاصل الركبة عند الاطفال, التهاب مفاصل الركبة للاطفال, التهاب مفاصل الركبة معنى, التهاب مفاصل الركبة ويكيبيديا, التهابات المفاصل الركبة, بیماران استئوآرتریت, بیماری استئوآرتریت, بیماری استئوآرتریت زانو, بیماری استئوآرتریت مچ پا, خشونة في مفصل الركبة, خشونة مفصل الركبة, خشونة مفصل الركبة عند الاطفال, خشونة مفصل الركبة والورك, درمان آرتروز زانو, درمان آرتروز زانو با داروهاي گياهي, درمان آرتروز زانو با طب سنتی, درمان آرتروز زانو با ورزش, درمان آرتروز زانو چیست, درمان آرتروز زانو در خانه, درمان آرتروز زانو در طب اسلامی, درمان آرتروز زانو در طب سنتی, درمان آرتروز زانو دکتر خیراندیش, درمان آرتروز زانو نی نی سایت, درمان بیماری استئوآرتریت, درمان خانگي زانو درد, درمان خانگی زانو درد, درمان خانگی زانو درد با پودر زردچوبه, درمان خانگی زانو درد با طب سنتی, درمان خانگی زانو درد در افراد مسن, درمان خانگی زانو درد سالمندان, درمان خانگی زانو درد عصبی, درمان خانگی زانو درد فوری, درمان خانگی زانو درد کودکان, درمان خانگی زانو دردی, درمان قطعی زانو درد, درمان قطعی زانو درد با طب سنتی, درمان قطعی زانو درد با ورزش, درمان قطعی زانو درد خانگی, درمان قطعی زانو درد در خانه, درمان قطعی زانو درد شدید, درمان قطعی زانو درد نی نی سایت, درمان قطعی زانو دردسر, درمان قطعی زانو دردشت, درمان قطعی زانو دردم, زانو, زانو بند, زانو بند به انگلیسی, زانو بند طبی, زانو بند ورزشی, زانو به انگلیسی, زانو درد, زانو درد بعد از ورزش, زانو درد به انگلیسی, زانو درد در بارداری, زانو درد در جوانی, زانو درد در کودکان, زانو درد درمان, زانو درد شدید, زانو درد عصبی, زانو درد یهویی, زانوبند زاپیامکس, زانوس, زانوسي, علائم استئوآرتریت, علائم استئوآرتریت پا, علائم استئوآرتریت زانو, علائم استئوآرتریت گردن, علائم استئوآرتریت لگن, علائم استئوآرتریت مچ دست, علاج خشونة مفصل الركبة, علاج خشونة مفصل الركبة بالاعشاب, علت بیماری آرتروز, علت بیماری آرتروز چیست, علت بیماری آرتروز زانو, علت بیماری آرتروز گردن, علت بیماری استئوآرتریت چیست, علت بیماری استئوآرتریتر, علت بیماری استئوآرتریتی، knee osteoarthritis, knee osteoarthritis exercises, knee osteoarthritis exercises to avoid, knee osteoarthritis icd 10, knee osteoarthritis mri radiopaedia, knee osteoarthritis physiotherapy, knee osteoarthritis radiology, knee osteoarthritis symptoms, knee osteoarthritis treatment, knee osteoarthritis xray, آرتروز زانو, آرتروز زانو به انگلیسی, آرتروز زانو چه علائمی دارد, آرتروز زانو در جوانی, آرتروز زانو درمان, آرتروز زانو درمان خانگی, آرتروز زانو درمان دارد, آرتروز زانو درمان قطعی دارد, آرتروز زانو نی نی سایت, آرتروز زانو و پياده روي, اسباب خشونة مفصل الركبة, استئوآرتریت, استئوآرتریت چه بیماری است, استئوآرتریت چیست, استئوآرتریت دست, استئوآرتریت زانو, استئوآرتریت زانو چیست, استئوآرتریت شانه, استئوآرتریت کمر, استئوآرتریت مچ دست, استئوآرتریت مفصل شانه, اعراض خشونة مفصل الركبة, التهاب مفاصل الركبة, التهاب مفاصل الركبة اعراض, التهاب مفاصل الركبة اعراضه, التهاب مفاصل الركبة بالانجليزية, التهاب مفاصل الركبة علاج, التهاب مفاصل الركبة عند الاطفال, التهاب مفاصل الركبة للاطفال, التهاب مفاصل الركبة معنى, التهاب مفاصل الركبة ويكيبيديا, التهابات المفاصل الركبة, بیماران استئوآرتریت, بیماری استئوآرتریت, بیماری استئوآرتریت زانو, بیماری استئوآرتریت مچ پا, خشونة في مفصل الركبة, خشونة مفصل الركبة, خشونة مفصل الركبة عند الاطفال, خشونة مفصل الركبة والورك, درمان آرتروز زانو, درمان آرتروز زانو با داروهاي گياهي, درمان آرتروز زانو با طب سنتی, درمان آرتروز زانو با ورزش, درمان آرتروز زانو چیست, درمان آرتروز زانو در خانه, درمان آرتروز زانو در طب اسلامی, درمان آرتروز زانو در طب سنتی, درمان آرتروز زانو دکتر خیراندیش, درمان آرتروز زانو نی نی سایت, درمان بیماری استئوآرتریت, درمان خانگي زانو درد, درمان خانگی زانو درد, درمان خانگی زانو درد با پودر زردچوبه, درمان خانگی زانو درد با طب سنتی, درمان خانگی زانو درد در افراد مسن, درمان خانگی زانو درد سالمندان, درمان خانگی زانو درد عصبی, درمان خانگی زانو درد فوری, درمان خانگی زانو درد کودکان, درمان خانگی زانو دردی, درمان قطعی زانو درد, درمان قطعی زانو درد با طب سنتی, درمان قطعی زانو درد با ورزش, درمان قطعی زانو درد خانگی, درمان قطعی زانو درد در خانه, درمان قطعی زانو درد شدید, درمان قطعی زانو درد نی نی سایت, درمان قطعی زانو دردسر, درمان قطعی زانو دردشت, درمان قطعی زانو دردم, زانو, زانو بند, زانو بند به انگلیسی, زانو بند طبی, زانو بند ورزشی, زانو به انگلیسی, زانو درد, زانو درد بعد از ورزش, زانو درد به انگلیسی, زانو درد در بارداری, زانو درد در جوانی, زانو درد در کودکان, زانو درد درمان, زانو درد شدید, زانو درد عصبی, زانو درد یهویی, زانوبند زاپیامکس, زانوس, زانوسي, علائم استئوآرتریت, علائم استئوآرتریت پا, علائم استئوآرتریت زانو, علائم استئوآرتریت گردن, علائم استئوآرتریت لگن, علائم استئوآرتریت مچ دست, علاج خشونة مفصل الركبة, علاج خشونة مفصل الركبة بالاعشاب, علت بیماری آرتروز, علت بیماری آرتروز چیست, علت بیماری آرتروز زانو, علت بیماری آرتروز گردن, علت بیماری استئوآرتریت چیست, علت بیماری استئوآرتریتر, علت بیماری استئوآرتریتی، 525-arthritis-درمان-آرتروز-زانو-علت-بیماری-استئوآرتریت-درمان-آرتروز-زانو-با-ورزش-خانه-خانگی-osteo، knee osteoarthritis, knee osteoarthritis exercises, knee osteoarthritis exercises to avoid, knee osteoarthritis icd 10, knee osteoarthritis mri radiopaedia, knee osteoarthritis physiotherapy, knee osteoarthritis radiology, knee osteoarthritis symptoms, knee osteoarthritis treatment, knee osteoarthritis xray, آرتروز زانو, آرتروز زانو به انگلیسی, آرتروز زانو چه علائمی دارد, آرتروز زانو در جوانی, آرتروز زانو درمان, آرتروز زانو درمان خانگی, آرتروز زانو درمان دارد, آرتروز زانو درمان قطعی دارد, آرتروز زانو نی نی سایت, آرتروز زانو و پياده روي, اسباب خشونة مفصل الركبة, استئوآرتریت, استئوآرتریت چه بیماری است, استئوآرتریت چیست, استئوآرتریت دست, استئوآرتریت زانو, استئوآرتریت زانو چیست, استئوآرتریت شانه, استئوآرتریت کمر, استئوآرتریت مچ دست, استئوآرتریت مفصل شانه, اعراض خشونة مفصل الركبة, التهاب مفاصل الركبة, التهاب مفاصل الركبة اعراض, التهاب مفاصل الركبة اعراضه, التهاب مفاصل الركبة بالانجليزية, التهاب مفاصل الركبة علاج, التهاب مفاصل الركبة عند الاطفال, التهاب مفاصل الركبة للاطفال, التهاب مفاصل الركبة معنى, التهاب مفاصل الركبة ويكيبيديا, التهابات المفاصل الركبة, بیماران استئوآرتریت, بیماری استئوآرتریت, بیماری استئوآرتریت زانو, بیماری استئوآرتریت مچ پا, خشونة في مفصل الركبة, خشونة مفصل الركبة, خشونة مفصل الركبة عند الاطفال, خشونة مفصل الركبة والورك, درمان آرتروز زانو, درمان آرتروز زانو با داروهاي گياهي, درمان آرتروز زانو با طب سنتی, درمان آرتروز زانو با ورزش, درمان آرتروز زانو چیست, درمان آرتروز زانو در خانه, درمان آرتروز زانو در طب اسلامی, درمان آرتروز زانو در طب سنتی, درمان آرتروز زانو دکتر خیراندیش, درمان آرتروز زانو نی نی سایت, درمان بیماری استئوآرتریت, درمان خانگي زانو درد, درمان خانگی زانو درد, درمان خانگی زانو درد با پودر زردچوبه, درمان خانگی زانو درد با طب سنتی, درمان خانگی زانو درد در افراد مسن, درمان خانگی زانو درد سالمندان, درمان خانگی زانو درد عصبی, درمان خانگی زانو درد فوری, درمان خانگی زانو درد کودکان, درمان خانگی زانو دردی, درمان قطعی زانو درد, درمان قطعی زانو درد با طب سنتی, درمان قطعی زانو درد با ورزش, درمان قطعی زانو درد خانگی, درمان قطعی زانو درد در خانه, درمان قطعی زانو درد شدید, درمان قطعی زانو درد نی نی سایت, درمان قطعی زانو دردسر, درمان قطعی زانو دردشت, درمان قطعی زانو دردم, زانو, زانو بند, زانو بند به انگلیسی, زانو بند طبی, زانو بند ورزشی, زانو به انگلیسی, زانو درد, زانو درد بعد از ورزش, زانو درد به انگلیسی, زانو درد در بارداری, زانو درد در جوانی, زانو درد در کودکان, زانو درد درمان, زانو درد شدید, زانو درد عصبی, زانو درد یهویی, زانوبند زاپیامکس, زانوس, زانوسي, علائم استئوآرتریت, علائم استئوآرتریت پا, علائم استئوآرتریت زانو, علائم استئوآرتریت گردن, علائم استئوآرتریت لگن, علائم استئوآرتریت مچ دست, علاج خشونة مفصل الركبة, علاج خشونة مفصل الركبة بالاعشاب, علت بیماری آرتروز, علت بیماری آرتروز چیست, علت بیماری آرتروز زانو, علت بیماری آرتروز گردن, علت بیماری استئوآرتریت چیست, علت بیماری استئوآرتریتر, علت بیماری استئوآرتریتی، 525-arthritis-درمان-آرتروز-زانو-علت-بیماری-استئوآرتریت-درمان-آرتروز-زانو-با-ورزش-خانه-خانگی-osteo

درمان آرتروز زانو | علت بیماری استئوآرتریت، یا آرتروز نوعی بیماری پیشرونده مفصلی است که همراه با تخریب غضروف و سائیدگی مفصل تشخیص داده می شود. استئوآرتریت باعث ایجاد درد، تورم، التهاب و محدودیت حرکت در مفصل درگیر می شود. آرتریت اختلالی است که با التهاب مفاصل همراه خواهد شد و استئوآرتریت شایع ترین نوع آرتریت است. در استئوآرتریت، غضروف مفصلی باعث آسیب دیدگی می شود و این وضعیت بتدریج سبب آسیب استخوان می شود.

درمان استئوآرتریت زانو

مفصل های بدن با افزایش سن در اثر فعالیت های روزمره بطور مداوم در معرض آسیب و ضربه قرار می گیرند و این آسیب ها بطور مستمر صدماتی را به غضروف مفصلی وارد می کنند. برخی مواقع شدت آسیب های وارد شده به مفاصل بیشتر از قدرت ترمیم بدن است و یا به دلایلی توان ترمیم بدن کمتر هست و بدن نمی تواند آسیب های ایجاد شده را مرمت کند، که در این شکل غضروف مفصلی بتدریج دچار فرسایش و تخریب می شود و زمینه ایجاد آرتروز را فراهم می کند.

خطر ابتلا به استئوآرتریت در افراد بالای 50 سال

دکتر مویدفر در مقاله درمان آرتروز زانو | علت بیماری استئوآرتریت اظهار میدارند مفاصل دست، پا، زانو، ران و ستون فقرات بیشتر از دیگر مفصلهای بدن به استئوآرتریت دچار می شوند. احتمال ایجاد بیماری استئوآرتریت با بالارفتن سن بیشتر هست چرا که درصد بالایی از افراد بالای ۵۰ سال به نوعی از استئوآرتریت مبتلا هستند.

تشخیص دقیق استئوآرتریت

فیزیوتراپی و تمرینات ورزشی از درمان های اصلی استئوآرتریت هستند و بیمار می تواند با انجام تمرینات فیزیوتراپی در منزل تحت نظر فیزیوتراپیست به بهبود وضعیت خود کمک کند. این بیماری رایج ترین نوع استئوآرتریت است. میلیون ها نفر در سراسر جهان به استئوآرتریت زانو مبتلا هستند که یکی از بیشترین دلایل ناتوانی عضلانی اسکلتی محسوب می شود. مدیریت موفق به شناخت نشانه های اولیه، تشخیص دقیق و درمان استئوآرتریت زانو بستگی دارد.

نشانه‌ها و علائم استئوآرتریت زانو

 1. مفصل زانو ممکن است سفت و متورم شده و خم و صاف کردن آن دشوار شود.
 2. درد و تورم ناشی از بیماری آرتروز زانو ممکن است بعد از نشستن و استراحت طولانی مدت، شدیدتر شود.
 3. انجام فعالیت‌های شدید باعث بروز درد می‌شود.
 4. قطعات سست غضروف ممکن است در عملکرد متعارف زانو اختلال ایجاد کند، به طوری که قفل شدگی زانو در حین حرکت به طور ناگهانی رخ می دهد.
 5. درد ناشی از این بیماری در بسیاری از افراد در هنگام بارش باران افزایش می ‎یابد.
 6. درد ناشی از بیماری آرتروز ممکن است باعث ایجاد احساس ضعف در زانو شود.

دلایل آرتروز زانو چیست؟

تشخیص استئوآرتریت زانو

مراحل تشخیص آرتروز زانو معمولا ابتدا با معاینه فیزیکی توسط پزشک متخصص زانو شروع می شود. دکتر مهدی مویدفر، به عنوان یکی از بهترین متخصصان زانو در اصفهان، آماده ارائه بهترین خدمات تشخیصی و درمانی به مراجعین محترم می باشد.

درمان قطعی آرتروز زانو با ورزش

در ادامه مقاله درمان آرتروز زانو | علت بیماری استئوآرتریت از روش های درمانی غیر جراحی آرتروز یا روش درمان خانگی آرتروز زانو با ورزش، انجام ورزش هایی است که در زیر به برخی از آن اشاره شده است.

بلند شدن روی پله

 1. پای چپ را روی پله قرار دهید و با دست محافظ یا نرده ی پله را بگیرید.
 2. با پای چپ بر روی پله بلند شوید تا صاف بایستید بدون اینکه پای راست روی پله قرار گیرد.
 3. ۲ ثانیه توقف کنید و به حالت اول باز گردید و پای راست را روی پله ی پایینی قرار دهید به طوری که هیچ وزنی روی پای چپ نباشد. این حرکت را (بلند شدن روی پای چپ) ۶ بار تکرار کنید.
 4. حال پای خود را عوض کنید و تمرین را تکرار کنید. در صورتی که انجام ۶ مرتبه این حرکت برای یک پا مشکل است هر ۳ حرکت یک بار پا را تعویض کنید.

خم کردن زانو

 1. روی زمین بنشینید و پاها را در مقابل خودتان دراز کنید و در کنار هم قرار دهید.
 2. برای حمایت بدن، دست‌ها را در پشت بدن روی زمین قرار دهید.
 3. پاشنه ی پای راست را روی زمین بکشید و به سمت باسن ببرید تا حدی که در ناحیه ی ران احساس کشش کنید.
 4. در این حالت ۵ ثانیه توقف کنید و پا را به آرامی به حالت اول باز گردانید. سپس چند ثانیه استراحت کنید.
 5. این تمرین را ۱۰ بار تکرار کنید. تمام مراحل را برای پای دیگر انجام دهید.

به پشت بلند کردن ران از درمان های ورزشی استئوآرتریت زانو

 1. به شکم بر روی یک پد ورزشی دراز بکشید و پاها را در کنار هم قرار دهید
 2. دست‌ها را جهت حمایت بدن زیر چانه قرار دهید.
 3. به زمین نگاه کنید.
 4. حال پای راست را به حالت صاف به پشت، حدود ۵ تا ۱۰ سانتیمتر از روی زمین بلند کنید چند ثانیه توقف کنید و پا را به حالت اول بازگردانید.
 5. ۵ بار این تمرین را تکرار کنید
 6. تمرین را برای پای چپ نیز انجام دهید.

بلند کردن پهلویی پا

 1. بر روی یک پد ورزشی به پهلو دراز بکشید و برای حمایت دستتان را در زیر سر قرار دهید.
 2. پاها را صاف کنید و به آرامی پای بالایی را بلند کنید تا پاها از هم باز شوند.
 3. تا جایی باز کنید که احساس ناراحتی نکنید.
 4. چند ثانیه در این حالت توقف کنید و سپس به آرامی به حالت نخست بازگردید.
 5. این تمرین را ۲۰ بار تکرار کنید
 6. در مرحله ی بعد به پهلوی مقابل دراز بکشید و همین تمرین را برای پای دیگر انجام دهید.

ورم مفصل زانو عملکرد و انعطاف پذیری زانو را محدود می‌‎کند. برای درمان این عارضه می توان با مراجعه به کلینیک زانو در اصفهان بهترین نتایج درمانی را تحت نظارت دکتر مهدی مویدفر فوق تخصص زانو کسب کرد.

توصیه پزشکی دکتر مویدفر جراح زانو

وب سایت رسمی دکتر مهدی مویدفر، توصیه های پزشکی ارائه نمی کند. اطلاعات منتشر شده در مقاله درمان آرتروز زانو | علت بیماری استئوآرتریت از جمله متن، گرافیک، تصاویر و سایر مطالب موجود در این وب سایت فقط برای اهداف اطلاعاتی و ارتقا دانش شما مخاطب گرامی است. هیچ مطلبی در این سایت به عنوان جایگزینی برای مشاوره، تشخیص یا درمان حرفه ای پزشکی در نظر گرفته نشده است.

همیشه در مورد هر گونه سؤالی که ممکن است در مورد یک وضعیت پزشکی یا درمان و قبل از اتخاذ یک مراقبت پزشکی یا بهداشتی جدید که دارید، از پزشک یا سایر ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی واجد شرایط مشورت بگیرید و هرگز توصیه های پزشکی حرفه ای را نادیده نگیرید یا در جستجوی آن به دلیل بیماری که دارید تأخیر نکنید.

علت تق تق زانو هنگام راه رفتن و صدا دادن زانو

درمان صدا دادن زانو هنگام راه رفتن

استئوآرتریت چه بیماری است, استئوآرتریت چیست, استئوآرتریت چیست و درمان آن, استئوآرتریت چیست ویکی پدیا, استئوآرتریت درمان, استئوآرتریت درمانگاه, استئوآرتریت درمانی, استئوآرتریت دست, استئوآرتریت زانو, استئوآرتریت شانه, استئوآرتریت کمر, استئوآرتریت گردن, استئوآرتریت مچ دست, استئوآرتریت مفصل هیپ, تشخیص تق تق زانو از چیست, تشخیص تق تق زانو بدون درد, تشخیص تق تق زانو درمان, تشخیص تق تق زانو نشانه چیست, تشخیص تق تق زانو نی نی سایت, تشخیص تق تق زانو همراه با درد, تشخیص تق تق زانوا, تشخیص تق تق زانوس, تشخیص تق تق زانوی, تشخیص تق تق زانویی, تقويت عضله چهار سر ران, تقویت عضلات چهار سر ران با کش لوپ, تقویت عضلات چهار سر ران با کش ورزشی, تقویت عضلات چهار سر ران در خانه, تقویت عضلات چهار سر ران و همسترینگ, تقویت عضله چهار سر ران, تقویت عضله چهار سر ران بعد از عمل, تقویت عضله چهار سر ران بعد از عمل رباط صلیبی, تقویت عضله چهار سر ران در خانه, تقویت عضله چهار سر ران قبل از عمل رباط صلیبی, درمان استئو آرتریت کمر, درمان استئوآرتریت انگشتان دست, درمان استئوآرتریت در طب سنتی, درمان استئوآرتریت زانو, درمان استئوآرتریت شانه, درمان بیماری های زانو پا, درمان بیماری های زانو درد, درمان بیماری های زانو درد در خانه, درمان بیماری های زانوار, درمان بیماری های زانوس, درمان بیماری های زانوی, درمان بیماری های زانوی اب اورده, درمان بیماری های زانوی دوندگان, درمان بیماری های زانوی ضربدری, درمان بیماری های زانویی, درمان تق تق زانو, درمان تق تق زانو استاد خیراندیش, درمان تق تق زانو با ورزش, درمان تق تق زانو بدون درد, درمان تق تق زانو در جوانی, درمان تق تق زانو در طب سنتی, درمان تق تق زانو دکتر خیراندیش, درمان تق تق زانو دکتر ضیایی, درمان تق تق زانو نی نی سایت, درمان تق تق زانوها, درمان خانگی برای صدا دادن زانو, درمان خانگی صدا دادن زانو, درمان خانگی صدا دادن زانو نی نی سایت, درمان خانگی صدا دادن زانوم, درمان خانگی صدا دادن زانون, درمان صدا دادن زانو, درمان صدا دادن زانو با طب سنتی, درمان صدا دادن زانو بدون درد, درمان صدا دادن زانو چیست, درمان صدا دادن زانو در خواب, درمان صدا دادن زانو در طب سنتی, درمان صدا دادن زانو در نوجوانان, درمان صدا دادن زانو درب, درمان صدا دادن زانو درد, درمان صدا دادن زانو درم, درمان صدا دادن زانو دریا, درمان صدا دادن زانو نی نی سایت, درمان صدا دادن زانو هنگام بلند شدن, درمان صدا دادن زانو هنگام راه رفتن, درمان صدا دادن زانو هنگام نشستن, درمان صدا دادن و درد زانو, درمان صدای زانو, درمان صدای زانو در طب سنتی, درمان صدای زانو دکتر خیراندیش, درمان گیاهی صدا دادن زانو, دکتر تق تق زانو از چیست, دکتر تق تق زانو بدون درد, دکتر تق تق زانو چیست, دکتر تق تق زانو درمان, دکتر تق تق زانو نشانه چیست, دکتر تق تق زانو نی نی سایت, دکتر تق تق زانو همراه با درد, دکتر تق تق زانوی, دکتر تق تق زانویی, دلایل تق تق زانو, دلیل اصلی زانو درد, دلیل تق تق زانو چیست, دلیل صدای زانو هنگام نشستن, روش درمان استئوآرتریت, علت اصلی زانو درد, علت اصلی زانو درد چیست, علت تق تق زانو, علت تق تق زانو با درد, علت تق تق زانو چیست, علت تق تق زانو در طب سنتی, علت تق تق زانو در کودکان, علت تق تق زانو در نوجوانان, علت تق تق زانو در نوزادان, علت تق تق زانو نوزاد, علت تق تق زانو نی نی سایت, علت تق تق زانو همراه با درد, علت تق تق زانو هنگام بلند شدن, علت تق تق زانو هنگام راه رفتن, علت تق تق زانو هنگام راه رفتن نی نی سایت, علت شایع زانو درد, علت شایع زانو دردم, علت شایع زانو دردیم, علت صدای زانو, علت صدای زانو چیست, علت صدای زانو در جوانان, علت صدای زانو هنگام بلند شدن, علت صدای زانو هنگام راه رفتن, علل صدای زانو, کرپیتوس, کرپیتوس چیست, کرپیتوس شانه, مشكلات زانو, مشکلات زانو, مشکلات زانو پرانتزی, مشکلات زانو چیست, مشکلات زانو در دوچرخه سواری, مشکلات زانو در کودکان, مشکلات زانو درد, مشکلات زانو و معافیت, مشکلات زانوی پا, مشکلات زانوی ضربدریف 563-cause-صدا-تق-تق-زانوعلت-تق-تق-زانو-هنگام-راه-رفتن-و-صدا-دادن-زانو-عارضه-کرپیتوس-تلق-تلق-ترق-تلوق-کردن-زانو-علل-تشخیص-درمان--kneeling

علت تق تق زانو هنگام راه رفتن و صدا دادن زانو می‌تواند در بسیاری از مفاصل بدن رخ دهد، اما بیشتر در زانوها شایع است. این عارضه بطور معمول در نتیجه ترکیدن حباب‌های گاز موجود در مایع مفصلی هنگام حرکت دادن یا اعمال فشار روی مفصل رخ می دهند. نوع جدی تر صدا دادن زانو می‌تواند در اثر آسیب مفصل، دررفتگی مفصل، آرتروز یا حتی شکستگی های استخوان نیز اتفاق بیوفتد.

علل صدای زانو

به علت اینکه از زانو بسیار استفاده می‌شود، این اندام در برابر بسیاری از صدمات، آسیب پذیر است. به مرور زمان یا براثر آسیب دیدگی ممکن است عارضه تق تق زانو هنگام راه رفتن و صدا دادن زانو در فرد ایجاد شود. این عارضه دردی به همراه ندارد اما علل مختلفی می‌توانند عامل بروز صدای تق تق در زانو شود و بسیاری از این علت‌ها با گذر زمان می‌توانند در نهایت موجب بروز درد زانو شوند.

درمان خانگی صدا دادن زانو

اگر زانوی شما تق تق می‌کند و همچنین در آن درد وجود دارد برای پیشگیری از بروز آسیب دیدگی های بعدی، باید هر چه سریع تر به بهترین دکتر متخصص زانو مراجعه کنید. اما اگر احساس درد ندارید احتمالاً مشکل شما جزئی است که باید برای جلوگیری از وقوع آسیب دیدگی های جدی، به این مسئله توجه داشته باشید.

تشخیص تق تق زانو

دکتر خوب زانو در اصفهان جهت تشخیص عامل ایجاد کننده صدا در زانو، زانویتان را معاینه خواهد کرد تا به شما کمک کند چه نوع روش درمانی برای شما مناسب است. برای درمان علت تق تق زانو هنگام راه رفتن و صدا دادن زانو، دکتر مهدی مویدفر با تکیه بر دانش خود آماده ارائه بهترین خدمات درمانی به مراجعین می‌باشد.

تق تق یا صدا دادن زانو

صدای شبیه به ترکیدن، تلق تلوق یا خش خش در مفاصل همیشه نگران‌کننده نیست و همیشه اتفاق نمی‌افتد و با علائمی نظیر درد و تورم همراه نمی‌باشد. اما با این وجود ممکن است این صداها نشانه مشکلی باشد که هنوز به طور کامل نمود پیدا نکرده است. در این موارد صدا دادن زانو ممکن است یک نشانه اولیه برای بیماری باشد.

اگر چه صدای تق تق ممکن است در تمام مفاصل بدن ایجاد شود اما بسیاری از افراد در می‌یابند که مفاصل فک (مفصل گیجگاهی فکی)، مفاصل انگشت و زانو بیشتر مستعد ابتلا به تق تق، خش خش یا تلق تلوق هستند.

عوامل صدا دادن و تق تق زانو

انواع مختلفی از مشکلات زانو می‌تواند موجب ایجاد صداهای غیرعادی نظیر تلق تلق، ترق تلوق و تق تق کردن زانو شود. خشخش زانو صدای خاصی است که با بیماری آرتروز و به خصوص استئوآرتریت همراه می‌باشد. نوع صدای ایجاد شده تا حدی می‌تواند به تشخیص بیماری کمک کند اما صداهای غیرعادی به تنهایی نشانه غیرقابل اعتمادی هستند و باید به سایر علائم توجه شود و جهت تائید تشخیص بایستی بررسی های تشخیصی نیز انجام شوند.

درمان تق تق و صدا در زانو

در ادامه مقاله علت تق تق زانو هنگام راه رفتن و صدا دادن زانو به چند علت شایعی که صداهای غیرعادی را در زانو ایجاد می‌کنند اشاره می کنیم.

بیماری آرتروز در مفاصل

آرتروز به هر نوع از حالت بر افروختگی مفصل اتلاق می‌شود که کپسول، آستر، غضروف یا انتهای استخوان را دربر می گیرد. استئوآرتریت برخلاف نامش اساساً التهاب مفصلی نمی‌باشد. روماتیسم مفصلی یا روماتوئید مفصلی یکی از شناخته‌ شده ترین نوع آرتروز می‌باشد و هنگامی اتفاق می افتد که سیستم ایمنی بدن به آستر مفاصل حمله کند.

انواع دیگر آرتروز عبارتند از آرتریت سپتیک که از عفونت ناشی می‌شود، آرتریت پس از وارد شدن ضربه شدید به زانو به وجود می‌آید و عارضه نقرس که از تجمع بلورهای اسید اوریک در مفصل ایجاد می‌شود.

علائم اصلی بیماری تلق تلوق زانو

 • درد در مفصل
 • تورم مفصل
 • ملتهب شدن و داغ شدن مفصل
 • خشکی مفصل ( اشکال در حرکت مفصل و کاهش دامنه حرکتی )
 • وجود ندول ( توده سفت ) و تغییر شکل زانوها در آرتریت روماتوئید

سئوال

وقتی از پله‌ها پایین می‌روم، یکی از زانوهایم صدای تروق عجیبی می‌دهد (مثل صدایی که ممکن است هنگام خراش دادن پلاستیک بشنوید). با این حال زانو درد ندارم. آیا باید نگران باشم؟

پاسخ

صدای خرچنگ زانوی شما نشانه کرپیتوس است. اگر علائم دیگری ندارید، درمان خاصی برای کرپیتوس لازم نیست. با این حال، اگر مشکلات دیگری در زانو دارید، باید به پزشک زانو مراجعه کنید تا زانوی شما ارزیابی شود.

عارضه کرپیتوس چیست

کرپیتوس در اثر مالش غضروف روی سطح مفصل یا سایر بافت های نرم اطراف زانو در حین حرکت مفصل ایجاد می شود. زمانی که کوبیدن یا گرفتن زانو دردناک است، معمولاً در نتیجه بافت اسکار، پارگی مینیسک زانو یا حرکت تاندون روی یک برجستگی استخوانی در مفصل زانو است.

منشا کرپیتوس زانو

مفصل کشکک رانی جایی که کلاهک زانو به استخوان ران می رسد، معمولاً منشا کرپیتوس زانو است. غضروف، بافت صاف و الاستیکی که انتهای استخوان ها را می پوشاند، به طور معمول به استخوان ها اجازه می دهد تا به راحتی در مفصل سر بخورند. اما با گذشت زمان، سطح غضروف ممکن است شروع به از دست دادن صافی خود کند.

صدای خرچنگی که می شنوید به احتمال زیاد به دلیل خشن شدن غضروف زانوی شماست، بنابراین استخوان ها نمی توانند به راحتی در مفاصل سر بخورند.

چه زمانی کرپیتوس زانو رخ می دهد

معمولاً کرپیتوس زانو زمانی اتفاق می‌افتد که زانو خم می‌شود، مانند زمانی که چمباتمه زده‌اید، از پله‌ها بالا یا پایین می‌روید یا از روی صندلی بلند می‌شوید. به خودی خود، کرپیتوس به طور کلی دلیلی برای نگرانی نیست. با این حال، هنگامی که غضروف خشن می شود، ممکن است در معرض خطر ساییدگی قرار گیرد و منجر به آرتریت شود.

تقویت عضلات زانو و ران

برای کمک به جلوگیری از مشکلات اضافی زانو، روی تقویت ماهیچه های جلوی ران خود به نام چهار سر ران کار کنید. پیاده روی، دوچرخه سواری و شنا می توانند برای تقویت عضله چهار سر ران مفید باشند. تمرینات مختلفی که مستقیماً عضله چهار سر ران را هدف قرار می دهند، چه با وزنه و چه بدون وزنه، ممکن است مفید باشند.

پیشگیری از آسیب های زانو

اگر در مورد تمرینات خاص سؤالی دارید یا اگر شرایط پزشکی دیگری دارید، قبل از شروع یک برنامه ورزشی جدید با پزشک زانو یا فیزیوتراپیست خود صحبت کنید. عضله چهار سر ران قوی می تواند مقداری از بار مفصل کشکک رانی شما را از بین ببرد. این باعث می‌شود که احتمال فرسودگی غضروف در مفصل کمتر شود.

علت شایع زانو درد

همچنین، برای کمک به جلوگیری از آسیب بیشتر غضروف و سایر آسیب‌های زانو، از وارد کردن بار بیش از حد مفصل هنگام خم شدن زانو خودداری کنید. اگر متوجه علائم اضافی زانو مانند درد زانو یا مایع در مفصل همراه با کرپیتوس شوید، می تواند نشانه شروع مشکلات دیگر باشد. به عنوان مثال، آرتروز، یک علت شایع زانو درد و مایع اضافی در اطراف و مفصل، در صورتی که غضروف زانوی شما فرسوده شود، می تواند ایجاد شود.

درمان بیماری های زانو

اگر علائم دیگر زانو ایجاد شد، مهم است که وضعیت شما فورا مورد ارزیابی قرار گیرد. هنگامی که برخی از بیماری های زانو از جمله استئوآرتریت درمان نشود، می تواند منجر به افزایش درد، آسیب مفاصل و در نهایت ناتوانی شود. اما اگر به موقع شناسایی و درمان شود، اکثر مشکلات زانو را می توان با موفقیت مدیریت کرد.

توصیه پزشکی دکتر مویدفر متخصص زانو

وب سایت رسمی دکتر مهدی مویدفر، توصیه های پزشکی ارائه نمی کند. اطلاعات منتشر شده در مقاله علت تق تق زانو هنگام راه رفتن و صدا دادن زانو از جمله متن، گرافیک، تصاویر و سایر مطالب موجود در این وب سایت فقط برای اهداف اطلاعاتی و ارتقا دانش شما مخاطب گرامی است. هیچ مطلبی در این سایت به عنوان جایگزینی برای مشاوره، تشخیص یا درمان حرفه ای پزشکی در نظر گرفته نشده است.

همیشه در مورد هر گونه سؤالی که ممکن است در مورد یک وضعیت پزشکی یا درمان و قبل از اتخاذ یک مراقبت پزشکی یا بهداشتی جدید که دارید، از پزشک یا سایر ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی واجد شرایط مشورت بگیرید و هرگز توصیه های پزشکی حرفه ای را نادیده نگیرید یا در جستجوی آن به دلیل بیماری که دارید تأخیر نکنید.

جدیدترین مقالات درمان و جراحی زانو
آمار بازدید
 • 3
 • 46
 • 491
 • 3,547
 • 34,836
 • 205
 • 0